TRÄDGÅRDSREVOLUTIONEN

  • FÖR MODER JORD

    När jag i mitten av mina 20 befann mig på resande fot i Argentina för att avsluta min uppsats hamnade jag i byn Tilcara. Byn ligger insprängd i i Andernas norra delar och lika oansenlig som byn var, lika magiska var de väldiga bergen som omringade den. Av en händelse korsades mitt uppsatsskrivande av en man med hästgård som erbjöd turridning till de få turister som lyckats virra sig dit. Ville jag kanske följa med? På en dagstur på hästryggen i Anderna? Si, por favor!