OM OSS

Livfulla Trädgårdar arbetar med att få in mer biologisk mångfald i trädgårdar och urbana miljöer. Vi vänder oss till både privatpersoner och företag.

Den biologiska mångfalden är i stora delar akut hotad. Men möjligheterna att göra verklig skillnad via Sveriges drygt 2,6 miljoner trädgårdar och alla små och stora tomma ytor i städerna är enorm. Det är här Livfulla Trädgårdar kommer in i bilden!

Mer konkret erbjuder vi design och anläggning av trädgårdar, tak, innergårdar, uteserveringar och terrasser som gynnar bin, fjärilar, fåglar och andra nyttodjur samtidigt som välbefinnandet hos människorna ökar. Grönska har också den snudd på magiska effekten på oss människor att den minskar stress, ökar vår problemlösning och i allmänhet gör gott i kropp och själ.

För privatpersoner erbjuder vi en trädgårdsdesign där naturen är närvarande och där människor, bin, fjärilar och fåglar sällskapar. En trädgård i harmoni med naturen är en lässkött trädgård. Trädgårdsdesign som gynnar biologisk mångfald kan se olika ut men för oss handlar det om att designa med växter och beakta förutsättningarna på platsen genom att behålla växtlighet som tillför trädgården ett estetiskt, praktiskt och biologiskt värde.

För företag erbjuder vi en design av gröna utemiljöer som ökar trivseln för personal och/eller kunder och är snygg som tusan. För oss är det viktigt att de utemiljöer vi anlägger ger resultat för den biologiska mångfalden. Därför samarbetar vi med ekologer och biologer för att på bästa sätt kunna utforma en design som passar den lokala floran och faunan och för att stärka känsliga arter i området. Unikt för oss är att vi även erbjuder resultatuppföljning i form av artinventering av effekterna på biologisk mångfald som skapats på platsen. Resultaten kan med fördel användas i hållbarhetsrapportering eller i extern och intern kommunikation. Vi kan också hjälpa till med att uppfylla kriterier som ställs kring biologisk mångfald i utemiljöer.

Och vilka är vi då som driver Livfulla Trädgårdar? Jo, Sofia och Raisa var namnet. Det gemensamma trädgårdsintresset och vårt stora miljöengagemang förde oss samman. Faktiskt så pass mycket att vi bestämde oss för att starta företag ihop. Livfulla Trädgårdar är vårt sätt att pyssla med det vi älskar och samtidigt bidra till att främja den biologiska mångfalden.

Sofia är utbildad inom mänskliga rättigheter och har jobbat med att bygga upp organisationer inom ideell sektor. Med åren har intresset för naturens rättigheter blivit allt starkare och därmed även önskan att kunna göra något konkret för miljön och dess invånare. Uppvuxen bland frön och vattenkannor känns valet att utgå från trädgården helt naturligt. 

Raisa är miljöekonom och numera även omskolad till trädgårdsmästare. Trädgårdsintresset blev helt enkelt alldeles för starkt för att motstå. Miljöintresset har alltid funnits. Att nu få göra något konkret och praktiskt både för miljön och våra trädgårdar känns som en riktig fullträff.