TRÄDGÅRDSDESIGN FÖR FÖRETAG

Vill ditt företag bidra till att öka den biologiska mångfalden genom att anlägga gröna utemiljöer som passar bin, fjärilar, fåglar och andra nyttodjur samtidigt som ni ökar trivseln för personal och kunder?

Livfulla Trädgårdar erbjuder trädgårdsdesign och anläggning av tak, innergårdar, uteserveringar och terrasser som gynnar den biologiska mångfalden. Vi erbjuder även skötsel. För oss är det viktigt att våra anläggningar är estetiskt tilltalande och skapar trivsel och glädje för de som vistas där samt att de ger resultat för den biologiska mångfalden. Vi samarbetar därför med ekologer och biologer för att på bästa sätt kunna utforma en design som passar den omgivande floran och faunan och för att stärka känsliga arter i området. Unikt för oss är att vi även erbjuder resultatuppföljning i form av artinventering av effekterna på biologisk mångfald som skapats på platsen. Resultaten innebär en konkurrensfördel och kan med fördel användas i hållbarhetsrapportering eller i extern och intern kommunikation. Vi kan också hjälpa till med att uppfylla kriterier som ställs kring biologisk mångfald i utemiljöer.

I vårt designarbete skräddarsyr vi även designen utifrån era förutsättningar, vision och varumärke.

Vill ni har vår hjälp? Maila oss på info@livfullatradgardar.se 

 

Kortfattat hjälper Livfulla Trädgårdars mångfaldsanläggningar er med att:

- Uppnå hållbarhetsmål för biologisk mångfald såsom FN:s Globala mål.

- Möta krav för att uppnå miljöcertifiering av byggnader via certifieringssystem såsom LEED eller BREEAM.

- Gladare, mer kreativa och problemlösande medarbetare.

- En mer trivsam utemiljö och gladare kunder.

- Möta miljökrav från kunder och anställda och därigenom bli en mer attraktiv arbetsgivare.

 

Bilder från Creades kungsbalkong mitt i city en mulen augustidag.

 

En första idéskiss av en större takterrass för Alecta.

Några av våra samarbetspartners och kunder.

No photo description available.    Logotyp för Creades       No photo description available.                Älska Trädgård - Trädgårdsdesign. Trädgårdsarkitekt i Stockholm.                         No photo description available.  Splendor Plant