LIVFULLA BAS

Vi hjälper er att konkretisera er trädgårdsvision och att hitta en röd tråd för form och struktur som harmoniserar med tomtens förutsättningar och husets arkitektur.

Trädgårdsritning Livfulla Bas  är en lättöverskådlig och skalenlig ritning som visar  trädgårdens form och struktur. Ritningen visar förslag till utformning av hårdgjorda ytor, sittplatser, gångar, gräsytor och planteringar av blommor, buskar och träd. I slutändan är det dock ni som själva väljer växter och material.

Livfull Bas passar dig som vill ha en designstruktur att utgå ifrån och sedan själv fylla på med önskade material och växter.

DETTA INGÅR I LIVFULL BAS:

  • Hembesök
    Räkna med att 2-3 avstämningar totalt under projektets gång. Ibland görs avstämningar endast per telefon.

  • Moodboard
    Idékollage av inspirerande bilder på hur er trädgård kan kännas och se ut.

  • Trädgårdsritning
    Skalenligt färglagd illustrationsskiss som visar trädgårdens planering i sin helhet med funktioner, idéer och några växtförslag.

  • Tips på hur du skapar en en mångfaldsträdgård               
________________________________________________________________
Så här går det till:
Vi börjar med ett hembesök där vi går igenom din vision, önskemål och dina trädgårdsdrömmar. Inför besöket får du ett frågeformulär att fylla i där du svarar på frågor om önskad stil, skötsel, behov, funktion mm.     
Utifrån vårt besök tar vi fram en enklare skiss som skickas till dig för input. Därefter färdigställer vi trädgårdsritningen enligt ovan. 
Pris från 17 500 kr beroende på tomtens storlek och komplexitet      
Det inledande hembesöket ingår i priset. I det fall ni väljer att inte gå vidare med Livfulla Bas debiteras hembesöket med 2500 kr ink moms.
För bilresor till kund debiteras 40 kr/mil inklusive moms, samt 500 kr/timme i restid, om inget annat överenskommit