LIVFULLA KOMPLETT

Vi hjälper er att konkretisera er trädgårdsvision och att hitta en röd tråd för form och struktur som harmoniserar med tomtens förutsättningar, omgivningarna och husets arkitektur.

Med Livfulla komplett får du allt du behöver för att anlägga din trädgård utefter en skalenlig ritning som tydligt visar trädgårdens form och struktur. Ritningen visar utformning och materialval för hårdgjorda ytor, sittplatser och gångar. Du får även växtval för perenner, buskar och träd samt vart dessa ska planteras. För perennrabatter utgörs detta av separata planteringsritningar. 

DETTA INGÅR I LIVFULLA KOMPLETT:

 • Hembesök - Räkna med att 2-3 avstämningar totalt under projektets gång. Ibland görs avstämningar endast per telefon.
 • Moodboard - Kollage av inspirerande bilder som visar stil och känsla i er kommande trädgård. 
 • Växtkatalog - Katalogen innehåller bilder och namn på alla växter. Denna fungerar även som inköpslista.   
 • Planteringsritningar - Ritningar som visar vart alla växter ska stå     
 • Arbetsbeskrivning för plantering av träd, buskar och perenner (i det fall ni väljer att själva anlägga er trädgård).       
 • Trädgårdsritning - Skalenlig färgglad illustrationsritning som visar trädgårdens planering i sin helhet med funktioner, hårda ytor, gräsytor och planteringar. Även ritningar på eventuella spaljeer etc ingår.           
 • Tips på hur du skapar en en mångfaldsträdgård                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   Så här går det till:
   Vi börjar med ett hembesök där vi går igenom din vision, önskemål och dina trädgårdsdrömmar. Inför besöket får du ett frågeformulär att fylla i där du svarar på frågor om önskad stil, skötsel, behov, funktion mm.     
   Utifrån vårt besök tar vi fram en enklare skiss som skickas till dig för input. Därefter färdigställer vi trädgårdsritningen enligt ovan. 
   Pris från 22 500 kr beroende på tomtens storlek och komplexitet   
     
   Det inledande hembesöket ingår i priset. I det fall ni väljer att inte gå vidare med Livfulla komplett debiteras hembesöket med 2500 kr ink moms.
   För bilresor till kund debiteras 40 kr/mil inklusive moms, samt 500 kr/timme i restid, om inget annat överenskommit