INFÖR PLANTERING

Plantorna lever av den näring som finns i jorden. En bra jord är därför viktigt för att få vacker och livskraftig blomning. Vi får väldigt mycket frågor om just jord och gödsel. Vi har därför satt ihop en enkel jordguide som beskriver hur du förbättrar din jord för att få vacker blomning och friska plantor. 

Här kan du ladda ner jordguiden. 

Lycka till!