FAKTA OM BIN OCH FJÄRILAR

Ett bi kan flyga ca 500 meter. Sedan blir det trött och måste få vila och äta. Urbanisering, vägbyggen, intensifierat jordbruk och hög användning av bekämpningsmedel  gör att binas naturliga boplatser och möjligheter till rekreation och föda minskar. I dag hotas en tredjedel av svenska bin av utrotning och antalet dagfjärilar har halverats de senaste 30 åren. Detta är minst sagt olyckligt eftersom bin, fjärilar och andra insekter är navet i vårt ekologiska system. Det system som människan är helt beroende av för att kunna leva ett bra liv här på jorden. Exempelvis är var tredje tugga vi äter ett direkt resultat av insekternas ihärdiga arbete med att pollinera våra grödor. För att upprätthålla en välmående population av insekter behöver mycket ske politiskt, men även du som privatperson kan med små medel bidra till att rädda våra bevingade superhjältar. Lämna ett ostädat hörn i trädgården med ris, stubbar och gammal ved, insekter älskar att hänga där. Ställ fram ett grunt fat med vatten under heta sommardagar så bin och fjärilar kan släcka törsten. Bygg ett bihotel och sist men inte minst, ha många blandade växter och buskar i din trädgård. Då kan biet landa hos dig, vila och äta sig mätt innan det flyger vidare mot nya äventyr.