samling: Trädgårdsdesign komplett

Fullständig trädgårdsdesign där vi konkretiserar er trädgårdsvision och hjälper er att hitta en röd tråd för form och struktur som harmoniserar med tomtens förutsättningar, omgivningarna och husets arkitektur. Självklart med biologisk mångfald som ledstjärna.

Med Trädgårdsdesign komplett får du en skalenlig ritning med allt du behöver för att anlägga din trädgård. I ritningen framgår materialval för hårdgjorda ytor, sittplatser och gångar. Där framgår även val av växter, perenner, buskar och träd samt vart dessa ska planteras. Vi ritar din trädgård i 2D och/eller 3D samt gör solstudier som visar hur solen och skuggan rör sig i er trädgård vid olika tidpunkter. För större perennrabatter och planteringar medföljer separata planteringsritningar.

Ritningen kan användas som underlag vid anläggning av entreprenör.

DETTA INGÅR I TRÄDGÅRDSDESIGN KOMPLETT

  • Hembesök - Räkna med att 2-3 avstämningar totalt under projektets gång. Ibland görs avstämningar endast per telefon eller webb.
  • Moodboard - Kollage av inspirerande bilder som visar stil och känsla i er kommande trädgård. 
  • Funktionsplan - enklare ritning över trädgårdens olika funktioner
  • Trädgårdsritning - Skalenlig färgglad illustrationsritning i 2D eller 3D som visar trädgårdens planering i sin helhet med funktioner, hårda ytor, altaner, gräsytor och planteringar. Även placering av eventuella spaljeer etc ingår.  
  • Planteringsritningar - Ritningar som visar vart alla växter ska stå   
  • Växtlista - Svenska och latinska namn på alla växer i designen. Denna fungerar även som inköpslista.
  • Solstudie- Om behov finns gör vi även en 3D illustration av er trädgård som visar hur ex träd och hur skuggar i er trädgård vid olika tidpunkter. 
  • Skötselråd    
  • Tips på hur du skapar en en mångfaldsträdgård

 

SÅ HÄR GÅR DET TILL
Vi börjar med ett hembesök där vi går igenom din vision, önskemål och dina trädgårdsdrömmar. Inför besöket får du ett frågeformulär att fylla i där du svarar på frågor om önskad stil, behov, funktion mm.


Efter vårt besök skickar vi en offert för godkännande. Offerten baseras på tomtens storlek och komplexitet samt omfattningen av arbetet. När offerten är godkänd börjar det roliga. I vår trädgårdsguide finns utförlig information om alla steg i designprocessen.

Det inledande hembesöket ingår i priset. I det fall ni väljer att inte gå vidare med Livfulla komplett debiteras hembesöket med 2500 kr ink moms. Körningar en väg under 45 minuter ingår i priset, för körningar över 45 minuter debiteras kund med en timkostnad på 650 kr ink moms för tillkommande körtid. 

0 produkter

Ursäkta, det finns inga rabatter i denna samling